Atlas Copco slutför förvärv av tysk verksamhet inom monteringslösningar för den globala fordonsindustrin

4 apr 2018

Stockholm den 4 april, 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av tillgångarna i Klingel Joining Technologies. Det tyska bolaget är specialiserat på flytborrning (flow drilling), en metod för att sammanfoga material inom bilindustrin. 

Picture Klingel

Picture Klingel

Klingel Joining Technologies har sitt säte nära München i Tyskland och är ett av moderbolaget Klingel GmbH:s tre verksamhetsområden. Bolaget hade intäkter på cirka MSEK 82 under 2017 och 23 anställda går över till Atlas Copco. Atlas Copco meddelade den 6 mars 2018 att ett avtal slutits om att förvärva tillgångarna i Klingel Joining Technologies. Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. Flytborrning är en mekanisk sammanfogningsmetod för aluminium eller kombinationer av olika material. Verksamheten kommer att bli del av divisionen Industrial Assembly Solutions inom affärsområdet Industriteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 116 miljarder kronor och cirka 47 000 anställda.