Atlas Copco bjuder in till konferenssamtal kl. 12.00 med anledning av publicerad information om Epiroc

20 mar 2018

Stockholm den 20 mars 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, bjuder in investerare, analytiker och finansiell media till ett konferenssamtal med anledning av den informationsbroschyr om Epiroc som nu finns tillgänglig. 

Konferenssamtalet kommer att inledas med en kort presentation av de viktigaste punkterna i broschyren, däribland Epirocs finansiella mål. Därefter följer en frågestund. Mats Rahmström, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, CFO, och Epirocs VD och koncernchef Per Lindberg kommer att hålla i konferenssamtalet. Broschyren kan laddas ner på Gruppens webbplats:http://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations. Efter att konferenssamtalet avslutats kommer en inspelning att göras tillgänglig på vår hemsida. Epiroc är Atlas Copcos helägda dotterbolag som kommer att separeras och börsnoteras under mitten av 2018 förutsatt godkännande av Atlas Copcos aktieägare vid årsstämman den 24 april. Ring in till konferensen på: 08 506 395 49

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 116 miljarder kronor och cirka 47 000 anställda.