Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Mats Rahmström kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal 2017

26 jan 2018

Stockholm den 26 januari 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag stark ordertillväxt och rörelseresultat. På kort sikt förväntas den sammantagna efterfrågan för Gruppen att kvarstå på nuvarande höga nivå. 

Mats Rahmström

Mats Rahmström

Vårt vinnande lag såg till att vi hade ett starkt slut på ett rekordår”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Vi är glada att se att vårt fokus på att skapa värde för kunderna är framgångsrikt.” Orderingången i fjärde kvartalet ökade till MSEK 30 372 (27 617), motsvarande en organisk tillväxt på 14%. Intäkterna var MSEK 30 865 (28 495), och rörelsemarginalen var 20.2% (20.3). Orderingången växte för samtliga fem affärsområden och i alla större geografiska regioner. Vakuumteknik rapporterade den starkaste ordertillväxten, 29%, drivet av robust efterfrågan från samtliga kundsegment, till exempel halvledar- och tillverkningsindustrierna samt laboratorium. Innovativa produkter som lanserades i kvartalet inkluderar en stor oljefri centrifugalkompressor som erbjuder enkelt förebyggande underhåll, robusta oljefria scrollvakuumpumpar med låg ljudnivå, trådlösa hylsställ som stödjer processer för felfri produktion i monteringsapplikationer, en gruvtruck med hög kapacitet som är redo för automation, och lätta och kompakta portabla kompressorer. Under kvartalet aviserade Atlas Copco förvärven av en fransk uthyrningsverksamhet inom ångpannor, en amerikansk gruvutrustningsdistributör, en sydafrikansk tillverkare av gruvprospekteringsutrustning, och en australiensisk bergborrspecialist. “Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt kompletterat med strategiska förvärv”, säger Mats Rahmström. Den pågående uppdelningen av Gruppen fortskrider enligt plan.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 116 miljarder kronor och cirka 47 000 anställda.