Rapporteringsdatum för Atlas Copco

24 okt 2017

Stockholm den 24 oktober 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, publicerar finansiell information följande dagar.

2018
26 januari
Bokslutskommuniké 2017
Rapport för fjärde kvartalet 2017
Tyst period börjar 28 december 2017

24 april
Årsstämma

25 april
Rapport för första kvartalet 2018
Tyst period börjar 27 mars 2018

20 juli
Rapport för andra kvartalet 2018
Tyst period börjar 21 juni 2018

19 oktober
Rapport för tredje kvartalet 2018
Tyst period börjar 20 september 2018

2019
28 januari
Bokslutskommuniké 2018
Rapport för fjärde kvartalet 2018
Tyst period börjar 31 december 2018

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.