Atlas Copco slutför avyttring av verksamheten för vägbyggnadsutrustning

5 okt 2017

Stockholm den 5 oktober 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört försäljningen av divisionen Road Construction Equipment till franska industri- och byggbolaget Fayat Group. 

Atlas Copco meddelade den 19 januari 2017 att det hade slutit avtal om att sälja verksamheten till Fayat Group. Försäljningen omfattar försäljnings- och serviceverksamhet i 37 länder och produktionsenheter i fem länder; Sverige, Tyskland, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten har 1 280 anställda och hade intäkter på cirka MSEK 2 900 under 2016. Transaktionspriset är inte materiellt i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. Den avyttrade verksamheten tillverkar vältar för asfalt och jordpackning, fräsar och asfaltsutläggare. Produkterna kommer att säljas under varumärket Dynapac.

För ytterligare information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.