Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2018

21 sep 2017

Stockholm den 21 september 2017: Följande representanter för aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Hans Stråberg, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2018.

Representanter:

Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)
Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
Ramsay Brufer, Alecta
Hans Ek, SEB fonder

Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas den 24 april 2018 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, [email protected] eller per post till Håkan Osvald, Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.