Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 14 november 2017

19 sep 2017

Stockholm den 19 september 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, bjuder in investerare, analytiker, ekonomijournalister och andra nyckelintressenter till sin årliga kapitalmarknadsdag som hålls den 14 november 2017 i Stockholm.  

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling samt dess globala verksamheter. Denna gång anordnas kapitalmarknadsdagen nära Atlas Copcos huvudkontor i Sickla/Stockholm. Dagen kommer att ge deltagarna en djupare inblick i affärsområdena Industriteknik, Vakuumteknik och Gruv- och bergbrytningsteknik, samt en uppdatering angående den föreslagna delningen av bolaget. Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström, Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer, affärsområdeschefer samt övriga medlemmar ur koncernledningen. Vänligen registrera ditt deltagande senast den 31 oktober på www.atlascopcogroup.com/CMD2017 där det också finns program och ytterligare information. Vänligen observera att antalet deltagare är begränsat.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.