Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco offentliggör ledningsgruppen för Epiroc, bolaget som planeras att delas ut 2018

23 aug 2017

Stockholm den 23 augusti 2017: Atlas Copco har slutfört rekryteringen av ledningsgruppen för Epiroc AB. Ledningsgruppen har fem medlemmar, inklusive den sedan tidigare utnämnda VD:n och koncernchefen Per Lindberg. Ledningsgruppen tillträder senast första kvartalet 2018, med förbehåll för uppsägningstider.

20170823 Epiroc Management team

Epirocs ledningsgrupp

De fem medlemmarna av Epirocs ledningsgrupp kommer att utgöra:

  • Per Lindberg, VD och koncernchef
  • Helena Hedblom, Chef Gruv och Infrastruktur
  • Anders Lindén, Ekonomi- och finansdirektör (CFO)
  • Mattias Olsson, Informationsdirektör
  • Jörgen Ekelöw, Chefsjurist

Den 18 juli 2017 meddelade Atlas Copco att Per Lindberg utnämnts till VD och koncernchef för Epiroc, bolaget som Atlas Copco planerar att dela ut 2018. Per Lindberg är för närvarande VD och koncernchef för BillerudKorsnäs AB, en ledande leverantör av förnybara förpackningsmaterial och lösningar. Per Lindbergs uppdrag blir att positionera Epiroc som en ledande produktivitetspartner för kunder inom sektorerna gruv, infrastruktur och råvaror, och att ytterligare utveckla och växa Epirocs verksamhet.

De fyra övriga medlemmarna av Epirocs ledningsgrupp kommer att vara:

Helena Hedblom, Chef Gruv och Infrastruktur på Epiroc. Helena Hedblom är för närvarande chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. Hennes roll på Epiroc blir att leda affärsområdet Gruv och Infrastruktur med dess sju direktrapporterande divisioner. Helena Hedblom inledde sin Atlas Copco-karriär år 2000 och har haft flera roller inom forskning och utveckling, varit chef för produktbolaget Secoroc och senare chef för divisionen Rock Drilling Tools. Hon är svensk medborgare, född 1973 och har en civilingenjörsexamen i materialteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Anders Lindén, Ekonomi- och finansdirektör (CFO) på Epiroc, är för närvarande controller för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. I sin nya roll kommer han att leda Epirocs affärsstyrning, ekonomi och IS/IT. Anders Lindén har en bred internationell erfarenhet från affärsstyrning, finanshantering och IS/IT inklusive sex år som finanschef för Enlight AB, då ett noterat bolag inom e-lärande. Anders Lindén, född 1962, är svensk medborgare och har en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm.

Mattias Olsson, Informationsdirektör på Epiroc, är för närvarande chef för investerarrelationer på Assa Abloy, en global ledare inom lås- och dörrlösningar. Mattias Olsson kommer att ansvara för Epirocs media- och investerarrelationer, samhällskontakter samt hållbarhetskommunikation. Mattias Olsson har tidigare arbetat inom Atlas Copco med marknadsföring av gruvutrustning, som affärsekonom och som chef för investerarrelationer. Mattias Olsson, född 1968, är svensk medborgare och har en MBA från Linköpings Universitet.

Jörgen Ekelöw, Chefsjurist på Epiroc, är för närvarande jurist på Atlas Copco med ansvar för förvärv och globala projekt. I sin nya roll kommer han att vara ansvarig för alla legala frågor inklusive efterlevnaden av Epirocs uppförandekod. Jörgen Ekelöw startade sin Atlas Copco-karriär 1987 och har sedan dess haft flera legala befattningar både inom Atlas Copco och de internationella bolagen Skanska, ett projektutvecklings- och byggbolag, och Autoliv, en leverantör av säkerhetssystem för bilar. Jörgen Ekelöw är svensk medborgare, född 1955 och har en juristexamen från Lunds Universitet.

Epiroc AB är ett helägt dotterbolag till Atlas Copco AB. Beslutet huruvida Epiroc ska delas ut kommer att tas på årsstämman 2018. Om aktieägarna godkänner förslaget kommer Atlas Copco att fokusera på industrikunder medan Epiroc, bolaget som ska delas ut, blir en ledande produktivitetspartner för kunder inom sektorerna gruv, infrastruktur och råvaror.

För mer information vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.