Mats Rahmström kommenterar Atlas Copcos andra kvartal 2017

17 jul 2017

Stockholm den 17 juli 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag en stark efterfrågan och rekordhöga intäkter och rörelseresultat. På kort sikt förväntas den sammantagna efterfrågan för Gruppen att kvarstå på nuvarande höga nivå. 

Orderingången i andra kvartalet ökade till MSEK 30 797 (25 207), motsvarande en organisk tillväxt på 11%. Intäkterna var MSEK 29 030 (24 565), och den justerade rörelsemarginalen var 21.5% (19.6). Tillväxten var särskilt stark i Asien där alla affärsområdena växte markant. Bland segmenten fortsatte halvledarindustrin att visa robust efterfrågan för vakuumlösningar, och orderingången för gruvutrustning steg markant jämfört med året innan tack vare expansion av befintliga gruvor samt investeringar för att ersätta äldre utrustning.

Vi hade ett starkt kvartal tack vare våra kompetenta medarbetare, innovativa produkter och service, samt gynnsamt affärsklimat i de flesta regioner”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Vi erbjuder vad kunder behöver för att vara produktiva och energieffektiva – genom att använda våra lösningar köper de sin egen framgång.”

Innovativa produkter som lanserades under kvartalet inkluderar en ny serie energieffektiva torkar med låg ljudnivå, ett kostnadseffektivt reningssystem, ett litet och flexibelt system för åtdragningsapplikationer, en serie kraftfulla borrkronor för ökad produktivitet inom gruv- och bergbrytning, och LED-drivna ljustorn med hög prestanda och lång livslängd. 

Mats Rahmström började sin nya roll den 27 april då han blev Atlas Copcos tolfte VD och koncernchef sedan bolaget grundades 1873.

Jag är stolt över förtroendet att få leda detta fantastiska bolag”, säger Mats Rahmström. “Jag tror på att bygga engagerade team som utvecklar innovativa lösningar och ständigt utmanar sig själva så att vi skapar värde för våra kunder.”

Andra viktiga händelser eller aviseringar i kvartalet inkluderade:

  • Epiroc AB blir namnet på bolaget som ska delas ut 2018; fokus ligger på kunder inom gruvindustrin, infrastruktur och naturtillgångar. 
  • Affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik har bytt namn till Energiteknik för att bättre reflektera nuvarande produkter och kundsegment. 
  • Vagner Rego utnämndes till chef för Kompressorteknik från den 1 augusti 2017.
  • Cecilia Sandberg utnämndes till Personaldirektör från den 1 oktober 2017.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.