Atlas Copcos Informationsdirektör Annika Berglund lämnar sin position

12 jul 2017

Stockholm den 12 juli 2017: Annika Berglund, Atlas Copco-gruppens Informationsdirektör, har beslutat att lämna sin position. Hennes sista dag i nuvarande roll blir den 31 december 2017.

Annika Berglund

Annika Berglund

Annika Berglund, född 1954, började sin Atlas Copco-karriär 1979. Under de senaste 20 åren, sedan december 1997, har hon ingått i koncernledningen och lett Atlas Copcos kommunikationsavdelning. Innan dess hade hon olika operativa positioner inom marknadsföring och försäljning.

"Annika är en passionerad ledare som lever och andas våra värderingar", säger Mats Rahmström, VD och koncernchef. "Vi tackar henne för engagerat arbete genom åren och för hennes bidrag till att bygga upp vår starka och mycket framgångsrika kultur."

I januari 2017 meddelade Atlas Copco att styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman den 24 april 2018 att dela upp Gruppen i två bolag. För Epiroc, bolaget som ska utdelas, kommer rekryteringen av en Informationsdirektör att slutföras inom kort. Rekryteringen av Atlas Copcos nästa Informationsdirektör startar i augusti.

Annika Berglund kommer fortsatt att vara anställd av Atlas Copco under 2018 för att säkerställa en god övergång till sin efterträdare och för att stödja uppdelningen av Atlas Copco i två bolag.

För mer information vänligen kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli kl. 08.30.  Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.