Atlas Copco utnämner Cecilia Sandberg som Personaldirektör

7 jun 2017

Stockholm den 7 juni 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har utnämnt Cecilia Sandberg som Personaldirektör och medlem av koncernledningen. Cecilia Sandberg kommer att tillträda sin befattning senast den 1 oktober 2017. 

Cecilia Sandberg

Cecilia Sandberg

“Cecilia har bred kunskap om alla aspekter inom HR och har framgångsrikt bidragit till att attrahera talangfyllda medarbetare och bygga framgångsrika team,” säger Mats Rahmström, Atlas Copcos VD och koncernchef. “Hon har gedigen erfarenhet, inte bara från Atlas Copco, vilket kommer att bli värdefullt framöver för våra ambitiösa planer.”  Cecilia Sandberg började sin karriär 1994 som personalkonsult för en resebyrå. Från 1999 till 2007 höll hon olika HR-befattningar på Scandinavian Airlines och på multinationella läkemedelsföretaget AstraZeneca. Mellan 2007 – 2015 var Cecilia Sandberg Personalchef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Hennes nuvarande befattning är som Personalchef på Permobil, en svensk tillverkare av elektriska rullstolar.   Cecilia Sandberg är en svensk medborgare född 1968. Hon har en Filosofie kandidatexamen i personalfrågor och en Magisterexamen i sociologi från Stockholms universitet. Cecilia Sandberg kommer att vara baserad i Stockholm. Hon efterträder Jeanette Livijn, som tyvärr gick bort tidigare i år.

För mer information vänligen kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 10.00. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.