Atlas Copco slutför förvärv av återstående andel i verksamhet för reningssystem i Taiwan

1 jun 2017

Stockholm den 1 juni 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av den återstående andelen i CSKT Inc., ett samriskbolag i Taiwan som säljer och servar system för gasrening och kemisk hantering.

CSK product

CSK reningssystem

Atlas Copco förvärvade under 2016 en 55% andel i CSKT genom förvärvet av CSK Inc., ett sydkoreanskt företag verksamt inom reningssystem. Atlas Copco har nu förvärvat resterande 45%. Atlas Copco meddelade den 20 april 2017 att det hade slutit avtal om att förvärva andelen. Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. Verksamheten fortsätter att vara del av divisionen Semiconductor i affärsområdet Vakuumteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.