Atlas Copco slutför förvärv av brasiliansk kompressortillverkare

3 maj 2017

Stockholm den 3 maj 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av Pressure Compressores Ltda., en brasiliansk tillverkare av kolvkompressorer och relaterad utrustning. 

Pressure Compressores

Pressure Compressores

Pressure Compressores har sitt säte i Maringá i delstaten Parana, Brasilien. Företaget erbjuder ett brett sortiment av kolvkompressorer, skruvkompressorer och luftbehandlingsprodukter, främst till den brasilianska marknaden men även till några andra sydamerikanska länder. Det har ungefär 150 anställda och hade intäkter på cirka MSEK 145 (MBRL 50) under 2016.   

Pressure Compressores produkter används av många olika industriella och professionella kunder; från bilverkstäder till tillverkningsföretag. 

Atlas Copco meddelade den 4 april 2017 att det hade slutit avtal om att förvärva Pressure Compressores.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och lämnas inte ut.  Pressure Compressores blir del av divisionen Professional Air i affärsområdet Kompressorteknik.  

För ytterligare information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder tryckluftslösningar; industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Indien, Tyskland och Italien.