Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos första kvartal 2017

26 apr 2017

Stockholm den 26 april 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag en stark ökning av orderingången inom samtliga affärsområden, med stöd av ett hälsosamt affärsklimat och nya innovativa produkter och service. På kort sikt förväntas den sammantagna efterfrågan för Gruppen förbättras något.

Orderingången i första kvartalet växte till MSEK 31 710 (23 950), motsvarande en organisk tillväxt på 18% - den största ökningen sedan andra kvartalet 2011. Intäkter var MSEK 28 027 (22 453), och rörelsemarginalen var 20.4% (18.6). “Vi ser en positiv trend inom alla våra verksamhetsområden,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Denna trend har stöd av ett förbättrat affärsklimat samt våra innovativa produkter och service som ökar produktiviteten för våra kunder.” Innovativa produkter som lanserades under kvartalet inkluderar prestandahöjanda oljeinsprutade skruvkompressorer, högeffektiva vakuumpumpar för laboratorier och forskningsanläggningar, en mekatronisk nyckel för monteringsapplikationer som erbjuder felsäkring, en ovanjordsborrigg för hårda och mjuka bergförhållanden, samt lättare och mer energieffektiva elektriska länspumpar. Viktiga aviseringar under kvartalet inkluderade att Mats Rahmström kommer att ta över som VD och koncernchef från den 27 april 2017. Henrik Elmin kommer att efterträda Mats Rahmström som chef för affärsområdet Industrikteknik. Styrelsen påbörjade ett arbete i syfte att föreslå årsstämman 2018 att besluta om en uppdelning av Gruppen i två noterade bolag. Vidare så debuterade Vakuumteknik i början på året som ett separat affärsområde. “Jag är glad att se att vår vakuumverksamhet går bra, och att gruvsektorn återhämtar sig efter flera svåra år,” säger Ronnie Leten. “När jag nu gör mig redo att överlämna ledningen av detta fantastiska bolag till Mats Rahmström vill jag tacka alla kunder, aktieägare, kollegor och andra intressenter för ert stöd av Atlas Copco under mina åtta år som VD och koncernchef.”   

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.