Atlas Copco inviger utbyggd fabrik i Indien

19 apr 2017

Stockholm den 19 april 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, inviger idag en utbyggd tillverkningsenhet i Indien som kommer att öka produktiviteten för kunder inom gruvbranschen.

Atlas Copcos fabrik i Hyderabad, Indien

Atlas Copco har investerat MSEK 110 i en utbyggnad av fabriken i Hyderabad, Indien, vars kapacitet därmed fördubblas. Fabriken tillverkar förbrukningsvaror för ovanjordsborrning. Expansionen av fabriken, som redan har ungefär 200 anställda, möjliggör anställning av ytterligare cirka 35 personer. 

“Utbyggnaden stärker vår leveransprocess, vilket ökar produktiviteten för våra kunder globalt,” säger Helena Hedblom, chef för Atlas Copco’s affärsområde Gruv- och anläggningsteknik. “Det kommer även att säkra en snabbare utveckling av konkurrenskraftiga produkter.”             

Den nya enheten inkluderar ett förstklassigt forsknings- och utvecklingscenter för bergborrningsprodukter, vilket möjliggör ökad konkurrenskraft för Atlas Copcos kunder.   

För mer information vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.