Atlas Copco hedrar Världsvattendagen

22 mar 2017

Stockholm den 22 mars 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, hedrar idag Världsvattendagen och betonar det enorma globala behovet av rent dricksvatten.

Vatten åt Allas projekt i Himalaya

Enligt Förenta Nationerna lever fler än 660 miljoner människor lever utan säker tillgång till rent vatten nära hemmet. Detta får enorma hälsokonsekvenser och tvingar ofta i första hand kvinnor och barn att tillbringa en stor del av sin tid med att köa för vatten eller gå till avlägsna källor. Ett av FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling syftar till att alla ska få säker tillgång till rent vatten senast 2030. “Atlas Copco har länge insett det globala behovet av rent vatten,” säger Sofia Svingby, Chef för ansvarsfullt företagande. “Genom vårt samhällsinitiativ, ansvarsfulla användning av resurser i våra anläggningar, och våra energieffektiva produkter bidrar vi till FN:s mål för rent vatten och sanitet.”

Under 2016 minskade Atlas Copco vattenförbrukningen i sina anläggningar med 8% i områden med vattenbrist. Sedan 1984 är Gruppens främsta samhällsinitiativ Vatten åt Alla, en organisation som drivs av Atlas Copcos medarbetare och ger människor i nöd långsiktig tillgång till rent dricksvatten. Genom frivilliga donationer samt bidrag från Atlas Copco-gruppen har denna ideella organisation hittills försett nästan 2 miljoner människor med rent dricksvatten.   Att säkra tillgången på rent vatten handlar inte bara om borrning, grävning och att utvinna naturliga källor. Vatten åt Alla sponsrar exempelvis ett innovativt projekt i Himalaya i nordvästra Indien. Projektet i byn Kugshok i Ladakh-regionen syftar till att skapa en artificiell glaciär genom att under vintern bygga upp en enorm mängd is på ett kontrollerat sätt. Under våren och sommaren smälter isen, vilket ger välbehövligt vatten till grödorna nedanför. Behovet för lösningar som denna har ökat de senaste åren då regionens naturliga glaciärer har minskat på grund av ett varmare klimat. Projektet är extremt energieffektivt då det inte involverar maskiner utan använder gravitation för att sprida vattnet. 

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.