Två nya styrelseledamöter föreslagna till Atlas Copco AB

22 mar 2017

Stockholm den 22 mars 2017: Atlas Copcos valberedning föreslår Tina Donikowski och Mats Rahmström, utnämnd VD och koncernchef från den 27 april 2017, som nya medlemmar i styrelsen för Atlas Copco AB.  

Mats Rahmström och Tina Donikowski

Förslaget inkluderar omval av styrelsemedlemmarna Hans Stråberg, Ordförande, Anders Ullberg, Staffan Bohman, Johan Forssell, Peter Wallenberg Jr., Sabine Neuβ och Gunilla Berg. Som redan kommunicerats den 16 januari 2017, kommer Ronnie Leten, VD och koncernchef, att lämna styrelsen. Margareth Øvrum har avböjt omval. Tina Donikowski, född 1959, är amerikansk medborgare med en fil kand i industriell ekonomi från Gannon University i USA. Innan hon nyligen gick i pension var Tina Donikowski Vice President Global Locomotive Business för GE Transportation, en digital industriell ledare och leverantör till järnvägs-, gruv-, marin- och borrningsindustrierna. Hon utsågs som Corporate Officer på General Electric Corporation 2009, och hennes tidigare befattningar inkluderar Vice President Propulsion Business, Six Sigma Quality Leader, och General Manager Aftermarket Sales and Service, samtliga med GE Transportation där hennes karriär sträckte sig över 30 år. Mats Rahmström, född 1965, är svensk medborgare med en MBA från Henley Management College i Storbritannien. Han är för närvarande Vice VD för Atlas Copco AB och chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Mats Rahmström började sin Atlas Copco-karriär 1988. Tidigare befattningar inkluderar chef för marknadsbolag i Sverige, Kanada och Storbritannien, samt divisionschef. Han är styrelseledamot för Permobil Holding AB och för CL Intressenter AB*. Aktieägare kommer rösta på valberedningens förslag på Atlas Copcos Årsstämma, som kommer att hållas den 26 april 2017 i Aula Medica, Solna.

För mer information kontakta valberedningen på:

[email protected]
Alternativt, kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.

* Detta är en korrigerad version av den ursprungliga pressreleasen, som angav bolaget som CIBE Lifts AB