Atlas Copco belönar utvecklingen av innovativt spett och teknologi för kompressorövervakning

15 feb 2017

Stockholm den 15 februari 2017: Atlas Copcos främsta utmärkelser tilldelas i år teamen bakom utvecklingen av ett mycket energieffektivt och ergonomiskt spett, och en teknologi för kompressorövervakning som ger betydande besparingar för kunder.

Atlas Copco RTEX handheld pneumatic breaker

RTEX spett

John Munck-priset för tekniska framsteg tilldelas Olof Ostensson och Thomas Lilja vid divisionen Construction Tools i Kalmar, för utvecklingen av det handhållna, tryckluftsdrivna spettet RTEX. Spettet halverar energiförbrukningen samtidigt som det väger mindre och är mycket ergonomiskt. RTEX har tagits emot väl av kunderna, som gynnas genom lägre bränslekostnader, minskade utsläpp, högre produktivitet och en förbättrad operatörsmiljö. Se en tre minuter lång video om RTEX. Peter Wallenberg-priset går till ett team inom divisionen Compressor Technique Service: Pieter Colen, Bob Rigouts, Louis De Jaegher och Damien Hoyen. De spelade nyckelroller i att etablera SMARTLINK, ett banbrytande dataövervakningssystemt för kompressorer. Systemet gör att Atlas Copco kan mäta utrusningens prestanda på distans och se exakt när service behövs, så att kunderna kan fokusera på verksamheten istället för på kompressorerna. Tusentals kunder över hela världen har dragit nytta av SMARTLINK sedan starten 2013. Se en fem minuter lång video om SMARTLINK. “Vårt fokus på att ständigt öka kunders produktivitet ligger bakom utvecklingen av både spettet RTEX och övervakningssystemet SMARTLINK,” säger Ronnie Leten, Atlas Copcos VD och koncernchef. John Munck-priset, etablerat 1991, delas årligen ut till en produktutvecklare, designer eller ett team för framstående bidrag till den totala kvaliteten i en Atlas Copco-produkt. Peter Wallenberg-priset – uppkallat efter Atlas Copcos f.d. Hedersordförande – belönar den mest innovativa och framgångsrika metoden inom försäljning och marknadsföring. Priset upprättades 1996. Priserna delas ut till vinnarna på årsstämman den 26 april 2017. Se http://www.atlascopcogroup.com/en/innovation/awards/internal-awards för information om tidigare vinnare.

För mer information vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.