Atlas Copco slutför förvärv av tyskbaserad verksamhet för anläggningsverktyg

2 feb 2017

Stockholm den 2 februari 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av Erkat Spezialmaschinen und Service GmbH, en tillverkare av riggmonterade rotationsfräsar för grävmaskiner.

Erkat rotationsfräser

Erkat är baserat i Hämbach, Tyskland, och har försäljningskontor och serviceställen runt om i världen. Företaget tillverkar riggmonterade rotationsfräsar för grävmaskiner som används främst inom bygg- och rivningsbranschen samt för stenbrott och tunnlar. Varumärket Erkat är välkänt för premiumkvalitet och kontinuerlig innovation. Atlas Copco meddelade den 17 januari 2017 att det hade slutit avtal om att förvärva Erkat. Erkat-verksamheten omfattar 38 anställda och hade intäkter 2015 på MSEK 110 (MEUR 12). Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Verksamheten blir del av divisionen Construction Tools i Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik.

För ytterligare information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer och ljustorn. Affärsområdet erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten, olja och gas, energi och borrning. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Spanien, Sverige, USA, Kina och Indien.