Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2016

27 jan 2017

Starkt slut på ett starkt år 

Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges

Marknadsutsikter på kort sikt Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas förbättras något. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 20 oktober 2016): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017 kl. 12.00.  Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.