Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2016

27 jan 2017

Starkt slut på ett starkt år 

Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges

 • Orderingången ökade med 19% till MSEK 27 617 (23 206), en organisk ökning på 7%
 • Intäkterna ökade med 14% till MSEK 28 495 (25 003), en organisk ökning på 2%
 • Rörelseresultatet ökade med 18% till MSEK 5 785 (4 882) vilket motsvarar en marginal på 20.3% (19.5)
  • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 5 849 (4 977)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 618 (4 704)
 • Rapporterat resultat per aktie var SEK 3.49 (0.89)
  • Föregående år inkluderar en negativ effekt på SEK 2.30 från den stora belgiska skatteavsättningen
 • Rekordstarkt operativt kassaflöde på MSEK 6 537 (5 355), inkluderat avvecklad verksamhet
 • Föreslagen utdelning på SEK 6.80 (6.30) per aktie som kommer att utbetalas i två delar
 • Mats Rahmström har utsetts till ny VD och koncernchef för Atlas Copco, med start den 27 april 2017
 • Förslag till årsstämman 2018 att dela Gruppen i två delar, en industriell del och en gruv/anläggningsdel
 • Avyttring av Road Construction Equipment divisionen
Marknadsutsikter på kort sikt Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas förbättras något. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 20 oktober 2016): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017 kl. 12.00.  Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.