Mats Rahmström ny VD och koncernchef på Atlas Copco - ersätter Ronnie Leten som kommer att avgå

16 jan 2017

Stockholm den 16 januari 2017: Styrelsen för Atlas Copco AB har utnämnt  Mats Rahmström till ny VD och koncernchef för Atlas Copco AB, med start den 27 april 2017. Han ersätter Ronnie Leten som efter åtta framgångsrika år har begärt att få lämna sin position. 

Mats Rahmström

Mats Rahmström May 2016

“Mats har ett tydligt affärsfokus och är en uppskattad ledare som lever och andas Atlas Copcos värderningar,” säger Hans Stråberg, Styrelseordförande för Atlas Copco AB. ”Under sin tid på Industriteknik har han omvandlat verksamheten vilket har lett till en stark lönsam tillväxt. Jag är övertygad om att vi har hittat en ny kompetent ledare inom bolaget, som kan vidareutvecka Atlas Copco.” Mats Rahmström, Vice VD för Atlas Copco AB och chef för affärsområdet Industriteknik, började sin Atlas Copco-karriär 1988. Han hade olika positioner inom försäljning, service, marknadsföring och som ledare inom Industriteknik under de första tio åren. Mellan 1998 och 2006 var han chef för marknadsbolag i Sverige, Canada och därefter i Storbritannien. Innan han tillträdde i sin nuvarande befattning 2008 var han chef för divisionen Tools and Assembly Systems General Industry inom Atlas Copco Industriteknik. Han ingår i styrelsen för Permobil Holding AB och i CIBE Lifts AB. Mats Rahmström är svensk medborgare, född 1965. Han har en MBA från Henley Management College, Storbrittanien. Mats Rahmström kommer att bli Atlas Copcos tolfte VD och koncernchef sedan bolaget bildades 1873. “Jag vill tacka Ronnie för en fantastisk utveckling hos Atlas Copco under hans tid som koncernchef,” säger Hans Stråberg. “Gruppen är starkare än någonsin med ytterligare ökat kundfokus och en omfattande serviceverksamhet inom varje affärsområde. Vidare har Atlas Copco expanderat in i det helt nya vacuumsegmentet.” Ronnie Leten kommer att lämna styrelsen för Atlas Copco AB vid årsstämman den 26 april, 2017. Samma datum lämnar han sitt uppdrag som Atlas Copco-gruppens VD och koncernchef.

För mer information vänligen kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017 kl. 08.30. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda..