Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal 2016

27 jan 2017

Stockholm den 27 januari 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag en stark avslutning på ett starkt år. Orderingång, intäkter, rörelseresultat och kassaflöde slog nya rekord i kvartalet, som utmärktes av robust tillväxt överlag. På kort sikt förväntas den sammantagna efterfrågan för Gruppen förbättras något. 

Orderingången i fjärde kvartalet växte till MSEK 27 617 (23 206), motsvarande en organisk tillväxt på 7%. Orderingången ökade för samtliga affärsområden och i alla regioner. Intäkter var MSEK 28 495 (25 003), och rörelsemarginalen var 20.3% (19.5). “Jag är glad att se att vårt fokus på att öka kunders produktivitet resulterar i stark organisk tillväxt,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Verksamheterna för både utrustning och service utvecklades väl.” I januari meddelade Atlas Copco att Mats Rahmström kommer att ta över som VD och koncernchef från den 27 april 2017 då Ronnie Leten kliver av efter åtta år i den befattningen. Vidare påbörjade styrelsen ett arbete i syfte att föreslå Årsstämman 2018 att besluta om en uppdelning av Gruppen i två noterade bolag. Viktiga aviseringar under det fjärde kvartalet inkluderade introduktionen av reviderade mål för sina icke-finansiella prioriteringar för hållbar lönsam tillväxt. Dessa prioriteringar är högsta etiska standard, säkerhet och hälsa, kompetenta medarbetare, resurseffektivitet, och innovation. “Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet,” säger Ronnie Leten. “Det kommer att säkerställa att vi kan fortsätta att utvecklas och hjälpa kunder att bli mer konkurrenskraftiga på lång sikt.” Helena Hedblom utsågs som chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik och medlem av ledningsgruppen med start den 1 januari 2017. Atlas Copco har slutit avtal om att avyttra verksamheten för vägbyggnadsutrustning till Fayat Group. Innovativa produkter som lanserades i kvartalet inkluderade energibesparande kyltorkare, turbomolekulära vakuumpumpar med enastående prestanda, elektriska mutterdragare med hög tillgänglighet och full monteringsspårbarhet, en prospekteringsborrigg med avancerade säkerhetsfunktioner, och en bensindriven bilningsmaskin med elektronisk bränsleinjektion för anläggningsarbete som erbjuder bättre hantering och lägre vikt. 

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.