Atlas Copco utnämner Geert Follens till chef för nya affärsområdet Vakuumteknik

22 sep 2016

Stockholm den 22 september 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har utnämnt Geert Follens till chef för det nybildade affärsområdet Vakuumteknik och medlem i koncernledningen, från 1 januari 2017. Geert Follens är för närvarande chef för divisionen Vacuum Solutions inom affärsområdet Kompressorteknik.

Geert Follens

“Geert är en strategisk och mycket erfaren ledare med framgångsrika resultat både i globala och lokala ledarroller,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Hans breda kunskap kommer att vara värdefull för utvecklingen av affärsområdet Vakuumteknik.” Geert Follens startade sin Atlas Copco-karriär på divisionen Industrial Air i Belgien 1995. Genom åren har han arbetat i olika positioner inom inköp, logistikkedjan och företagsledning. Han har varit chef för Atlas Copco Kompressortekniks marknadsbolag i Storbritannien. Innan han blev chef för divisionen Vacuum Solutions 2014, var han först chef för divisionen Portable Energy och därefter för divisionen Industrial Air. Geert Follens är belgisk medborgare, född 1959. Han har en civilingenjörsexamen i elektromekanik samt en doktorandutbildning i företagsekonomi från universitetet i Leuven, Belgien. Atlas Copco meddelade den 18 augusti 2016 att man ska bilda ett femte affärsområde, Vakuumteknik, från den 1 januari 2017.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2016 kl. 09.00. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.