Finansiell information under 2017 från Atlas Copco

21 sep 2016

Stockholm den 21 september 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, publicerar finansiell information följande datum under nästa år:

2017

  • 27 januari Bokslutskommuniké 2016 Rapport för fjärde kvartalet 2016
  • 26 april Årsstämma Rapport för första kvartalet 2017
  • 17 juli Rapport för andra kvartalet 2017
  • 18 oktober Rapport för tredje kvartalet 2017

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 september 2016 kl. 08.30. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.