Atlas Copco utser Sofia Svingby som Chef för ansvarsfullt företagande

7 sep 2016

Stockholm den 7 september 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har utsett Sofia Svingby till Chef för ansvarsfullt företagande för Atlas Copco från 1 november 2016.  

Sofia Svingby

Atlas Copco-gruppen har egen verksamhet i 92 länder och kunder i mer än 180. För att uppfylla sitt uppdrag om att ständigt leverera hållbar lönsam tillväxt är det djupt integrerat i alla steg av värdekedjan att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Produkter och service utvecklas för att öka kundernas produktivitet och företaget strävar efter att göra varje ny generation säkrare, mer energieffektiv och med bättre ergonomi. “Sofia har gedigen erfarenhet från förhandling, projektledning och relationsbyggande i några av världens mest komplexa sammanhang”, säger Annika Berglund, Informationsdirektör. “Jag är övertygad om att hennes kunskaper, insikter och nätverk kommer att vara ett värdefullt tillskott för Atlas Copco och ytterligare stärka vårt hållbarhetsarbete.”

Under de senaste 13 åren har Sofia Svingby haft olika befattningar inom Näringslivets Internationella Råd, NIR. För närvarande är hon dess verksamhetschef med ansvar för externa relationer och att utveckla och kommunicera organisationens viktigaste metoder. Sofia Svingby är ordförande i Swedish HIV and Aids Workplace Program (SWHAP), med aktiviteter i elva länder söder om Sahara. Sofia Svingby studerade statsvetenskap och internationella relationer vid Göteborgs universitet.

För mer information vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.