Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco etablerar Vakuumteknik – fortskrider med fem affärsområden

18 aug 2016

Stockholm den 18 augusti 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att etablera ett femte affärsområde, Vakuumteknik. Det nya affärsområdet kommer att vara verksamt från den 1 januari 2017 och ha cirka 6 800 anställda, inklusive extern arbetskraft. 

Det nya affärsområdet hade omräknade intäkter på SEK 10.5 miljarder för de 12 månader som avslutades den 30 juni 2016. Dessutom kommer det nya affärsområdet att omfatta verksamheten från vissa förvärv som gjorts efter den 30 juni 2016 med sammanlagd omsättning på cirka SEK 4 miljarder. Sedan förvärvet av Edwards Group i januari 2014 har Atlas Copcos vakuumverksamhet vuxit. Ett antal förvärv inom vakuumområdet har gjorts eller pågår, inklusive Leybold och CSK, vilket ger möjligheten att skapa ett eget affärsområde. “Vårt mål är att bli världsledande inom vakuumlösningar,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Den globala vakuumverksamheten är ett tillväxtområde och genom att skapa ett separat affärsområde med en dedikerad organisation kommer vårt redan starka kundfokus att öka ytterligare.” De viktigaste marknaderna är halvledare, vetenskapliga instrument och ett brett utbud av industrisegment inklusive kemiska processindustrier, livsmedelsförpackning och pappershantering. Från den 1 januari 2017 kommer Atlas Copco att ha fem affärsområden; Kompressorteknik, Vakuumteknik, Industriteknik, Gruv- och bergbrytningsteknik, och Bygg- och anläggningsteknik. Efter inrättandet av ett femte affärsområde kommer divisionen Vacuum Solutions inom Kompressorteknik inte längre vara i drift och dess verksamhet kommer att flytta till Vakuumteknik.Rekryteringen av en affärsområdeschef för Vakuumteknik inleds omgående.  För ytterligare information, se http://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/

För mer information kontakta:

Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer 08 743 8295 eller 072 729 8295 [email protected] Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 08.30.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.