Atlas Copco rapport för andra kvartalet 2016

15 jul 2016

Solid industriverksamhet – svag efterfrågan från gruv och anläggning 

 • Orderingången minskade 3% till MSEK 25 934 (26 775), 1% lägre organiskt
 • Intäkterna var MSEK 25 438 (26 111), oförändrat organiskt
 • Justerat rörelseresultat var MSEK 4 822 (5 162), vilket motsvarar en marginal på 19.0% (19.8)
 • Redovisat rörelseresultat var MSEK 4 775 (5 072) inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -47 (-90), vilket motsvarar en marginal på 18.8% (19.4)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 420 (4 850)
 • Periodens resultat var MSEK 3 188 (3 651)
 • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.62 (3.00)
 • Det operativa kassaflödet var MSEK 3 487 (3 481) Marknadsutsikter på kort sikt Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 26 april 2016): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

 • För mer information kontakta:

 • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer 08 743 8295 eller 072 729 8295 [email protected]
 • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

 • Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 kl. 12.00. Atlas Copcoär en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Mer information finns www.atlascopcogroup.com.