Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos andra kvartal 2016

15 jul 2016

Stockholm den 15 juli 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag en stabil orderingång med stöd av en solid industriverksamhet medan verksamheten inom gruvor samt bygg och anläggning försvagades. Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas kvarstå på nuvarande nivå på kort sikt.

Orderingången i andra kvartalet var MSEK 25 934 (26 775), negativt påverkad av valuta. Efterfrågan var solid för industrikompressorer och verktyg. Den relativt låga aktiviteten inom bygg och anläggning samt nyligen genomförda stängningar och neddragningar av gruvor påverkade verksamheten för utrustning och service. Intäkterna var oförändrade organiskt på MSEK 25 438, och rörelseresultatet var MSEK 4 755, motsvarande en marginal på 18.8% (19.4).  Ljuspunkter i kvartalet inkluderar Asien, särskilt Indien, där samtliga affärsområden växte,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen.  Innovativa produkter som lanserades under kvartalet inkluderar oljefria centrifugalkompressorer med fjärrövervakning, ett elektriskt åtdragningsverktyg för ökad produktivitet och ergonomi, en batteridriven underjordslastare med nollutsläpp, och användarvänliga portabla generatorer.  Att ständigt förbättra kundernas produktivitet genom innovativa produkter och tjänster är vad som driver oss,” säger Ronnie Leten.   Atlas Copco har gjort flera förvärv nyligen. Gruppen förvärvade Kohler Druckluft, en kompressordistributör i Centraleuropa, samt Bondtech, en svensk leverantör av appliceringsutrustning för limning och tätning. Atlas Copco förvärvade också Roxel Rental, en leverantör av temporära luftlösningar för den norska offshore-industrin, och slöt avtal om att förvärva Schneider Druckluft, en tysk designer och tillverkare av professionella tryckluftslösningar, samt CSK, en sydkoreansk leverantör av högteknologiska reningslösningar. Förvärvet av vakuumverksamheten Leybold, som aviserades i november 2015, har fått fullt godkännande av konkurrensmyndigheterna och beräknas slutföras den 31 augusti 2016.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 kl. 12.00.   Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Mer information finns www.atlascopcogroup.com.