Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos första kvartal 2016

26 apr 2016

Stockholm den 26 april 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag en stabil orderingång med stöd av en stark vakuumverksamhet medan gruvverksamheten fortsatte att vara svag. Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas kvarstå på nuvarande nivå på kort sikt.

Orderingången i första kvartalet var MSEK 24 721 (25 470), negativt påverkad av valuta. Segment som vakuumlösningar hade bra efterfrågan, medan ordervolymer var i stort oförändrade för industrikompressorer och negativa för t.ex. ovanjordsborriggar. Serviceverksamheten förblev robust och växte för alla verksamheter förutom gruv. Totalt så förbättrades Asien och Europa medan ordrar var lägre i Sydamerika och i Afrika/Mellanöstern. Nordamerika var i stort oförändrad. Intäkterna minskade 3% organiskt till MSEK 23 137, och rörelseresultatet var MSEK 4 170, motsvarande en marginal på 18.0% (18.3). “Efterfrågan för investeringar i utrustning är svag i många segment, medan vår serviceverksamhet fortsatte att växa,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. Atlas Copco var återigen rankad som världens mest hållbara verkstadsbolag på den årliga Global 100-listan. Innovativa produkter som lanserades inkluderar energibesparande vakuumpumpar, en ergonomisk vinkelmuttdragare för fordonsservice, betongsprutare med hög precision för projekt under jord, och bränsleeffektiva portabla kompressorer. “Att få kunder att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa lösningar är vår passion,” säger Ronnie Leten. “Vi fortsätter att öka vår närvaro och expandera in i närliggande verksamheter.” Atlas Copco har gjort fem förvärv hittills i år. Gruppen förvärvade italienska kompressortillverkaren FIAC och italienska pumpföretaget Varisco. Atlas Copco förvärvade också kompressordistributörerna Scales Industrial Technologies i USA och Air et Fluides Lyonnais i Frankrike, såväl som amerikanska vakuumpumpverksamheten Capitol Research Equipment.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.