Atlas Copco konsoliderar verksamhet för gruvprodukter i USA

23 mar 2016

Stockholm den 23 mars 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att flytta verksamheten för två av sina tillverkningsenheter för gruvförbrukningsvaror i USA till en befintlig amerikansk fabrik, som kommer expanderas. Flytten kommer att öka effektiviteten i en utmanande gruvverksamhet, och försäkra service av högsta kvalitet för kunderna. 

Atlas Copco kommer att stänga enheterna i Grand Prairie, Texas, och Salt Lake City, Utah, som tillhör divisionen Rock Drilling Tools inom affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik. Ungefär 140 personer totalt kommer att påverkas. Produktionen kommer att flytta till Fort Loudon, Pennsylvania, där investeringar kommer göras i personal och maskinutrustning.

Vi har världsledande produkter, och denna flytt kommer att göra oss mer effektiva och ytterligare förbättra produktiviteten för kunder,” säger Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. ”Gruvmarknaden går igenom en svår period. Tyvärr så kommer åtgärderna vi tar att påverka en del av våra anställda.”

I Grand Prairie tillverkar Atlas Copco bergbrytningsprodukter. Flytten av dess produktionskapacitet kommer att börja runt november 2016 och bli färdig 2017. Enheten i Salt Lake City producerar borrkronor; flytten av dess produktionskapacitet kommer att bli färdig mitten av 2016.

Båda tillverkningsenheterna tjänar främst den amerikanska marknaden. Det kommer att bli ungefär MSEK 65 i omstruktureringskostnader, som kommer att bokas med start andra kvartalet 2016 och in till 2017.

För mer information kontakta:

  •  Johan Halling, Affärsområdeschef för Gruv- och bergbrytningsteknik 08 743 8000
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. 

Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.