Atlas Copcos årsredovisning har publicerats

10 mar 2016

Stockholm den 10 mars 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2015 på Gruppens webbplats.

Annual Report 2015

Årsredovisningen reflekterar Atlas Copcos uppdrag att skapa hållbar, lönsam tillväxt och integrerar ekonomisk, hållbarhets- och bolagsstyrningsinformation för att beskriva Gruppen på ett övergripande och sammanhängande sätt. Vare sig läsaren är en aktieägare, kund eller annan intressent så visar årsredovisningen Atlas Copcos vision, uppdrag, strategi, struktur och bolagsstyrning, hur Gruppen sköter sin verksamhet såväl som sitt långsiktiga resultat.

Läs årsredovisningen online.

Den tryckta versionen kommer att distribueras i slutet av mars. 

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.