Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2015

28 jan 2016

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer). Solid lönsamhet och rekordstarkt kassaflöde i tuffa marknadsförhållanden

 •  Orderingången minskade med 2% till MSEK 23 847 (24 375), en organisk minskning på 5% 
  • Robust serviceverksamhet i samtliga affärsområden 
  • Lägre orderingång för utrustning, förutom för industriverktyg och monteringssystem 
 • Intäkterna ökade med 1% till MSEK 25 582 (25 360), en organisk minskning på 2% 
 • Justerat rörelseresultat var MSEK 4 919 (4 886), vilket motsvarar en marginal på 19.2% (19.3) 
  • Redovisat rörelseresultatet var MSEK 4 824 (4 771) inklusive jämförelsestörande poster 
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 644 (4 436) 
 • Justerat resultat för perioden var MSEK 3 832 (3 335) 
  • Rapporterat resultat för perioden var MSEK 1 030, inklusive avsättning på MSEK 2 802 efter EU-kommissionens beslut om belgiska skatteöverenskommelser 
 • Justerat resultat per aktie var SEK 3.15 (2.74) 
  • Rapporterat resultat per aktie var SEK 0.85, inklusive skatteavsättning på MSEK 2 802 
 • Rekordhögt operativt kassaflöde på MSEK 5 355 (4 876) 
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 6.30 (6.00) per aktie som kommer att utbetalas i två delar

Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 20 oktober 2015):
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.