Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2015

28 jan 2016

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer). Solid lönsamhet och rekordstarkt kassaflöde i tuffa marknadsförhållanden


Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.


Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 20 oktober 2015):

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.


För mer information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.