Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2015

28 jan 2016

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer). Solid lönsamhet och rekordstarkt kassaflöde i tuffa marknadsförhållanden

 •  Orderingången minskade med 2% till MSEK 23 847 (24 375), en organisk minskning på 5% 
  • Robust serviceverksamhet i samtliga affärsområden 
  • Lägre orderingång för utrustning, förutom för industriverktyg och monteringssystem 
 • Intäkterna ökade med 1% till MSEK 25 582 (25 360), en organisk minskning på 2% 
 • Justerat rörelseresultat var MSEK 4 919 (4 886), vilket motsvarar en marginal på 19.2% (19.3) 
  • Redovisat rörelseresultatet var MSEK 4 824 (4 771) inklusive jämförelsestörande poster 
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 644 (4 436) 
 • Justerat resultat för perioden var MSEK 3 832 (3 335) 
  • Rapporterat resultat för perioden var MSEK 1 030, inklusive avsättning på MSEK 2 802 efter EU-kommissionens beslut om belgiska skatteöverenskommelser 
 • Justerat resultat per aktie var SEK 3.15 (2.74) 
  • Rapporterat resultat per aktie var SEK 0.85, inklusive skatteavsättning på MSEK 2 802 
 • Rekordhögt operativt kassaflöde på MSEK 5 355 (4 876) 
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 6.30 (6.00) per aktie som kommer att utbetalas i två delar

Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 20 oktober 2015):
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.