Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal 2015

28 jan 2016

Stockholm den 28 januari 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag ett solitt resultat och rekordhögt kassaflöde under svåra marknadsförhållanden.  Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 6.30 (6.00).  Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas kvarstå på nuvarande nivå på kort sikt.

Orderingången i fjärde kvartalet minskade 2% till MSEK 23 847 (24 375), med tillväxt för service och blandad efterfrågan för utrustning. Efterfrågan var bra från branscher som fordon och elektronik medan den fortsatte att vara svag från segmenten gruv, bygg, och olja och gas. Europa och Indien förbättrades medan ordernivåer föll i marknader som USA, Kina, Brasilien och Australien. Intäkterna ökade något till MSEK 25 582 (25 360) och det justerade rörelseresultatet var MSEK 4 919 (4 886), motsvarande en marginal på 19.2% (19.3).

Det solida resultatet som uppnåddes i det tuffa klimatet är ytterligare bevis på att vår flexibla och motståndskraftiga affärsmodell fungerar,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-Gruppen. “Vår serviceverksamhet fortsatte att vara robust medan efterfrågan för utrustning varierade mycket mellan kundsegmenten.”

Innovativa produkter som introducerades inkluderar toppmoderna industriella vakuumpumpar, en avancerad borrenhet för krävande flygindustriapplikationer, en prospekteringsborrigg med avancerat kontrollsystem, och en portabel oljefri kompressor med optimal bränsleeffektivitet. Utsläppsminskning är högre än någonsin på den globala agendan, och Atlas Copcos produkter spelar en nyckelroll för att nå miljömålen.

Det som driver oss är att erbjuda kunder de mest innovativa lösningarna som hjälper dem att göra sitt jobb säkrare, snabbare och mer energieffektivt,” säger Ronnie Leten.

I november slöt Atlas Copco avtal om att förvärva den tyskbaserade vakuumverksamheten Leybold, som kommer att stärka Atlas Copcos teknologiplattform för toppmoderna vakuumlösningar.  I januari träffade Atlas Copco en överenskommelse om att förvärva den italienska kolvkompressortillverkaren FIAC, och förvärvade den italienska pumptillverkaren Varisco.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.