Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco gör avsättning efter EU-kommissionens beslut om belgiska skatteöverenskommelser

15 jan 2016

Stockholm den 15 januari 2016: Med anledning av EU-kommissionens beslut om vissa belgiska skatteöverenskommelser planerar Atlas Copco att göra en avsättning om MEUR 300 (MSEK 2 780) i resultatet för fjärde kvartalet 2015. 

Den 11 januari 2016 publicerade EU-kommissionen sitt beslut att de belgiska skatteöverenskommelserna avseende “skatt på övervinster” som beviljats multinationella bolag ska betraktas som olagligt statsstöd och att skatter som inte betalats till följd av detta ska återbetalas till belgiska staten. Atlas Copco har haft sådana skatteöverenskommelser sedan 2010.

“Atlas Copco strävar alltid efter att vara en bra och pålitlig samhällsmedborgare som efterlever lagarnas ord och intention i de länder vi verkar i,” säger Ronnie Leten, vd och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. ”Det har vi även gjort i Belgien. Vi är besvikna, håller inte med om EU-kommissionens beslut och utvärderar möjligheten att överklaga.” I mer än 50 år har Belgien varit Atlas Copcos globala kompressorcenter. Bolaget har 3 000 anställda i landet. Atlas Copco följer alla belgiska skattelagar och har baserat sina finansiella och operativa planer på regelverket. 

Atlas Copco är en av Belgiens största skattebetalare, även efter tillämpning av skatteöverenskommelser. Belgiens nominella bolagsskattesats om 34% är hög i jämförelse med de flesta andra OECD-länder, men skattebetalarna erbjuds avdrag och undantag. Till följd av EU-kommissionens beslut planerar Atlas Copco att göra en avsättning om MEUR 300 (MSEK 2 780) i resultatet för fjärde kvartalet 2015. 

Beloppet täcker till fullo det potentiella kravet för åren 2010-2015 och skall bedömas utifrån det faktum att Atlas Copco ännu inte har mottagit ett specifikt anspråk eller erhållit information från EU-kommissionen eller den belgiska staten avseende principerna för att avgöra hur stort skattekravet blir. Vidare speglar det inte heller möjligheten att EU-kommissionens beslut kan överklagas vid EU-domstolen. Atlas Copco förväntar sig få information om hur skattebeloppet ska beräknas under de närmaste veckorna. 

Betalning av detta belopp kommer troligtvis att ske under andra kvartalet 2016, oavsett om EU-kommissionens beslut överklagas eller inte. Atlas Copco uppskattar att EU-kommissionens beslut framledes kommer höja Gruppens effektiva skattesats med cirka 3.5 procentenheter. Ytterligare information kommer att ges i samband med Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet 2015 den 28 januari 2016.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.