Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet och telefonkonferens den 20 oktober

2 okt 2015

Stockholm den 2 oktober 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för tredje kvartalet tisdagen den 20 oktober cirka kl. 12.00. En telefonkonferens för investerare, analytiker och media hålls kl. 15.00.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten, vilken sedan följs av en frågestund.

Telefonkonferensen sänds även på internet i realtid. Besök vår hemsida www.atlascopco.com/ir för länk och presentationsmaterial.