Atlas Copco återigen inkluderad i Dow Jones hållbarhetsindex

10 sep 2015

Stockholm den 10 september 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har inkluderats i Dow Jones hållbarhetsindex för 2015/2016. Det prestigefyllda indexet listar företag som både fokuserar på hållbarhet och är attraktiva för investerare. 

Våra energieffektiva produkter och starka uppförandekod ger oss ett ledarskap inom hållbarhet som stärker vår konkurrenskraft”, säger Mala Chakraborti, Atlas Copcos chef för ansvarsfullt företagande. “Vi känner oss mycket stolta över att detta värdeskapande bekräftas genom inkluderingen i indexet.”

Det är femte året i följd som Dow Jones hållbarhetsindex inkluderar Atlas Copco.

Dow Jones hållbarhetsindex för Europa inkluderar endast topp 20% av de många hundra börsnoterade företag i regionen som granskats. Indexet identifierar och mäter företagen som representerar en attraktiv investeringsmöjlighet genom att demonstrera förmåga att handskas med hållbarhetsfrågor. Företagen analyserades också inom områden som klimatstrategi, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet samt strategi för tillväxtmarknader. 

Dow Jones-listningen är baserad på en granskning av RobecoSAM, en specialiserad och erkänd investeringsgrupp. Det är känt att ledande företag inom hållbarhet presterar bättre finansiellt på lång sikt.

Tidigare i år rankades Atlas Copco nummer 11 globalt i Newsweek Green Rankings, en av världens mest prestigefyllda företagsanalyser inom hållbarhet. Företaget utsågs också som ett av världens mest hållbara företag av den årliga Global 100-listan,som presenterades vid World Economic Forum i Davos, Schweiz.

För mer information kontakta:


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.