Atlas Copco expanderar tyskt center för monteringslösningar

9 sep 2015

Stockholm den 9 september 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, ska expandera sin SCA-anläggning i Bretten, Tyskland, för att möta växande kundefterfrågan för sina innovativa monteringslösningar. 

Atlas Copco SCA, del av Gruppens affärsområde Industriteknik, har växt snabbt de senaste åren då kunder i allt högre grad använder doseringsutrustning för effektiv montering inklusive limlösningar och tätningsmedel. Limlösningaranvänds till exempel av fordonstillverkare som vill använda lättare material såsom aluminium istället för stål för att göra fordonen bränsleeffektivare. Traditionell svetsning kan vara svårt med de lättare materialen, vilket öppnar upp för alternativa monteringsteknologier. En annan allt populärare monteringsmetod är självstansande nitning, där Atlas Copco blev marknadsledande i samband med fjolårets förvärv av Henrob.

Den tyska anläggningen är en av sju SCA innovationscentrum runt världen, från Kina till USA. På anläggningarna får kunderna möjlighet att testa limlösningar för deras specifika applikationer, vilket ger kunderna en nyckelroll från ett tidigt stadium i utformningen av lösningarna som passar dem bäst. För mer information se www.sca-solutions.com.

 Våra smarta monteringslösningar hjälper verkligen kunderna att bli mer produktiva”, säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. “Utbyggnaden av anläggningen i Tyskland reflekterar den växande efterfrågan vi ser från kunder för våra lösningar.”

Expansionen av SCA:s tyska anläggning kommer att öka antalet möjliga kundprojekt som testas på innovationscentrumet från cirka 250 till 500 årligen. Ökat utrymme behövs också för utbildning av kunder och medarbetare, ett nytt logistiksystem, samt mer kontorsutrymmen för befintliga och nya anställda. Projektet, som kostar MSEK 65, kommer att bli färdigt 2016.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik
    08 743 8000 
  • Ola Kinnander, Presschef
    08 743 8060 eller 070 347 2455
    [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan.