Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco rapport för andra kvartalet 2015

16 jul 2015

Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa

  • Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga med stor valutapåverkan
  • Orderingången ökade med 14% till MSEK 26 775 (23 450), en oförändrad organisk tillväxt
  • Intäkterna ökade till MSEK 26 111 (23 348), en organisk minskning på 3%
  • Justerat rörelseresultat var MSEK 5 162 (4 382), vilket motsvarar en marginal på 19.8% (18.8)
  • Redovisat rörelseresultat var rekordhögt på MSEK 5 072 (4 339), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -90 (-43), vilket motsvarar en marginal på 19.4% (18.6)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 850 (4 174)
  • Periodens resultat ökade med 14% till MSEK 3 651 (3 207)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 3.00 (2.64)
  • Det operativa kassaflödet var MSEK 3 481 (3 102)

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något.


Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 28 april 2015):

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något. 

För mer information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.