Atlas Copcos innovationscentrum för limlösningar i USA lockar kunder

4 jun 2015

Stockholm den 4 juni 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, ser ett starkt intresse från kunderna för sitt nya innovationscenter för limlösningar i Auburn Hills, Michigan, USA.

Atlas Copco SCA, del av affärsområdet Industriteknik, öppnade nyligen sitt första innovationscentrum i USA, vilket innebär att affärsenheten har sju anläggningar runt om i världen. På anläggningarna får kunder från fordons- och verkstadsindustrin möjlighet att testa limlösningar för sina tillämpningar.

Lim används allt oftare, till exempel av fordonstillverkare som vill använda lättare material såsom aluminium istället för stål för att göra fordonen bränsleeffektivare. Traditionell svetsning kan vara svårt med de lättare materialen, vilket öppnar upp för alternativa monteringsteknologier. En annan allt populärare monteringsmetod är självstansande nitning. Atlas Copco blev marknadsledande inom självstansande nitning med fjolårets förvärv av Henrob.

Våra erfarna team arbetar nära med kunderna för att utveckla de bästa lösningarna för individuella applikationsbehov”, säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Vi är glada att se att innovationscentrum för olika monteringstekniker – åtstramning, nitning eller lim – är en succé."

Kundernas medverkan i centrumen ger dem en nyckelroll från ett tidigt stadium i utformningen av lösningarna som passar dem bäst. Den nya anläggningen i USA har redan lockat många kunder, och fler än hundra besökare från större fordonstillverkare besökte nyligen de speciella kunddagarna.

Atlas Copco SCA:s djupa insikt i kundernas processer och utmaningar gör sin kompetens till unik på marknaden. Affärsenheten gör över 200 kundtester runt om i världen varje år.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8000 
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455
    [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan.