Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos första kvartal 2015

28 apr 2015

Stockholm den 28 april 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag ett solitt resultat för första kvartalet. Serviceverksamheten växte medan orderingången för utrustning var svag. Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något på kort sikt.

Orderingången i första kvartalet ökade 12% till MSEK 25 470, positivt påverkad av valuta och av Henrob, specialisten på självstansande nitning som förvärvades förra året. Jämfört med föregående år var den organiska orderminskningen 5% medan intäkterna minskade 2% organiskt. Intäkterna nådde MSEK 24 745 och det justerade rörelseresultatet var MSEK 4 767 (3 872), motsvarande en marginal på 19.3% (18.1). Marginalen påverkades positivt av gynnsammare växelkurser, medan den tyngdes av lägre intäktsvolym och mix.

“Vi såg stark efterfrågan för industriverktyg och monteringslösningar, medan gruvverksamheten fortsatte att vara utmanande”, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-Gruppen. “Serviceverksamheten fortsatte att växa med bra fart.”

Händelser under kvartalet inkluderade invigningen av ett utvidgat, toppmodernt distributionscenter i Belgien. Gruppen vann tre prestigefyllda Red Dot design-priser för sina noggranna MicroTorque åtdragningssystem.

“Vi fortsätter att fokusera på tillväxt och att stärka kunders produktivitet genom att tillhandahålla mer innovativa produkter och stärka lokal närvaro”, säger Ronnie Leten. “Vi är stolta att se att vår affärsmodell, som innebär att vara kapitallätta och snabbt anpassa oss, fortsätter att vara framgångsrik.”

Atlas Copco lanserade flera innovativa produkter under kvartalet, inklusive tryckluftsfilter som spar energi, ett monteringsverktyg med högt vridmoment som är snabbare än konkurrerande verktyg på marknaden, en unik operatörshytt för fjärrstyrning som låter gruvoperatörer arbeta från säker distans, och förbättrade bensindrivna bilningsmaskiner som är kortare och lättare och vibrerar mindre än tidigare modeller.

Atlas Copco utsågs under kvartalet till ett av världens mest hållbara företag enligt den prestigefyllda Global 100-listan.

För mer information kontakta: 


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.