Atlas Copco förvärvar tysk kalibreringsspecialist

25 feb 2015

Stockholm den 25 februari 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutit avtal om att förvärva Kalibriercentrum Bayern, som specialiserar sig på kalibreringsservice.

Kalibriercentrum Bayern, som har sitt säte nära München och ytterligare ett laboratorium i Kiel, Tyskland, har 27 anställda och årliga intäkter på cirka MSEK 28 (MEUR 3). Det privatägda företaget tillhandahåller kalibrering och relaterade tjänster till kunder inom t.ex. fordons- och flygindustrin.

“Med detta förvärv kommer vi expandera vårt serviceerbjudande till industriella kunder, initialt i Tyskland och senare i andra marknader”, säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Det kommer ge oss möjlighet att tjäna våra kunder ännu bättre och hjälpa dem att öka sin produktivitet.”

Det förvärvade bolaget kommer bli del av Service-divisionen inom Atlas Copcos affärsområde Industriteknik.
Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2015.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8505 
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan.