Atlas Copco slutar med tillverkning av mobila krossverk

9 feb 2015

Stockholm den 9 februari 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har beslutat att lägga ned sin Powercrusher-verksamhet, som tillverkar och säljer mobila krossar och siktar för dagbrott, anläggningsindustrin och återvinning. 

Atlas Copco kommer att avsluta tillverkning i fabriken i St. Valentin, Österrike under 2015. Atlas Copco kommer att se till att kunder får servicesupport för den nuvarande maskinflottan även i framtiden.

Vi avslutar den här verksamheten då den inte passar oss strategiskt”, säger Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. “Vi kommer se till att nuvarande Powercrusher-kunder får sin utrustning servad på bästa sätt även i fortsättningen.”

Powercrusher-verksamheten har omkring 70 anställda och hade försäljning under 2014 på cirka MSEK 255 (MEUR 28).

För mer information kontakta:

  • Johan Halling, Affärsområdeschef för Gruv- och bergbrytningsteknik
    08 743 8000
  • Ola Kinnander, Presschef
    08 743 8060 eller 070 347 2455
    [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.