Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos fjärde kvartal

29 jan 2015

Stockholm den 29 januari 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag rekordhöga intäkter och operativt kassaflöde för det fjärde kvartalet och föreslog extra kapitalutskiftning.  Den sammantagna kortsiktiga efterfrågan på Gruppen förväntas öka något.

Jämfört med föregående år ökade orderingången i fjärde kvartalet med 24% till MSEK 24 375 (19 714), positivt påverkad av förvärv och en stark serviceverksamhet. Den organiska ordertillväxten var 2%. Intäkterna i kvartalet var rekordhöga MSEK 25 360 (21 266). Det justerade rörelseresultatet var MSEK 4 886 (4 098), motsvarande en marginal på 19.3% (19.3). Kassaflödet nådde högsta nivån någonsin på MSEK 5 083 (2 563).

Året avslutades med mycket starkt kassaflöde och med bra rörelsekapitalsutveckling,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. “Efterfrågan från tillverkningsindustrin var stabil för utrustning och stark för service. Serviceverksamheten för gruvindustrin fortsatte att växa.”

Händelser under kvartalet inkluderade förvärvet av Titan Technologies International Inc., en USA-baserad leverantör av kraftiga bultverktyg. Vidare inkluderades Atlas Copco återigen i det årliga United Nations Global Compact 100 aktieindex.

Atlas Copco lanserade flera nya innovativa produkter inklusive en serie oljefria scrollkompressorer, ett komplett utbud av kvalitetssäkringsutrustning för fordons- och verkstadsindustrin, och en serie medelstora bergborriggar för borrning under jord.

“Vår högsta prioritet är att stärka kundernas produktivitet,” säger Ronnie Leten. “Vi förbättrar kontinuerligt vår effektivitet samtidigt som vi fortsätter att investera i de bästa produkterna och service då det kommer att säkra vår framtida tillväxt.”

Styrelsen föreslår en utskiftning till aktieägarna på SEK 12.00 per aktie genom:

  • en årlig utdelning för 2014 på SEK 6.00 (5.50) per aktie, som kommer att utbetalas i två delar.
  • en extra utskiftning av SEK 6.00 per aktie genom obligatorisk inlösen av aktier.

För mer information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.