Atlas Copco förvärvar kompressorverksamhet i Nya Zeeland

3 sep 2014

Stockholm den 3 september 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har förvärvat verksamheten för kompressordistribution och service från Lancaster Group på Nya Zeeland. De förvärvade verksamheterna är Ash Air (NZ) Ltd., Fox Air NZ Ltd., MBAR 2011 Ltd. och Ash Air Oil & Gas Ltd.

Verksamheten, som finns över hela Nya Zeeland, erbjuder högkvalitativ försäljning och service av stationära kompressorer och relaterad utrustning till en bred kundbas i regionen. Under räkenskapsåret 2013 rapporterades en total försäljning på MSEK 162 (MNZD 30) och cirka 120 anställda. ”Genom att förvärva en professionell distributör expanderar vi och stärker vår närvaro på Nya Zeeland ytterligare”, säger Nico Delvaux, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. ”Verksamheterna kompletterar vår nuvarande organisation och kommer bidra starkt till vår fortsatta tillväxt.” Verksamheterna kommer att bli del av Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.

För ytterligare information kontakta:

  • Nico Delvaux, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 (0)3 401 9551
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer,  vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.