Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco vinner stororder för kraftverk i Saudiarabien

25 sep 2012

Stockholm den 25 september 2012: Atlas Copcos division Gas and Process har vunnit en order på tre centrifugalkompressorer för naturgas. Maskinerna ska användas i ett naturgasdrivet kraftverk i Riyadh i Saudiarabien. 

Kraftverket byggs av ett samriskbolag mellan två stora entreprenörer: Arabian Bemco Contracting Co. Ltd., med bas i Saudiarabien och Libanon, samt GS Engineering & Construction Corp, med huvudkontor i Sydkorea. Slutanvändaren blir Saudiarabiens största nationella elbolag, Saudi Electric Company.

Kraftverket, som kallas för PP-12, blir ett av regionens största kombikraftverk. Det förväntas tas i drift 2014 med en total produktion på 2 175 MW. Atlas Copco-kompressorerna ska mata gasturbiner, som genererar elektricitet, med naturgas med ett tryck på 33 bar. Ordern bokfördes under det tredje kvartalet.

”Atlas Copco vann den här ordern tack vare vår stora erfarenhet och kunskap om branschen och regionen, samt vår förmåga att klara av kundens tidskrav för det här projektet,” säger Stephan Kuhn, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. ”Vi är stolta att Atlas Copco är en av de främsta leverantörerna till kraftindustrin i Mellanöstern.”

För ytterligare information kontakta:

  • Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
    +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.