Kommande finansiell information från Atlas Copco

21 sep 2012

Stockholm den 21 september 2012: Atlas Copco-gruppen publicerar finansiell information följande datum under nästa år och 2014:

201331 januari Bokslutskommuniké 2012
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2012
29 aprilÅrsstämma
Q1 – första kvartalets resultat 2013
18 juliQ2 – andra kvartalets resultat 2013
25 oktober Q3 – tredje kvartalets resultat 2013
201430 januariBokslutskommuniké 2013
Q4 – fjärde kvartalets resultat 2013

För ytterligare information kontakta:

  •  Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
    08 743 8295 eller 072 729 8295
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.