Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 15 november 2012

20 sep 2012

Stockholm den 20 september 2012: Atlas Copco bjuder in investerare, analytiker och ekonomijournalister till sin årliga kapitalmarknadsdag som hålls den 15 november 2012 i Örebro.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering om Atlas Copco-gruppens strategi och utveckling. Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, Bob Fassl, affärsområdeschef för Gruv- och bergbrytningsteknik, Mats Rahmström, affärsområdeschef för Industriteknik samt andra medlemmar ur koncernledningen.

Dagen inkluderar presentationer samt ett fabriksbesök på affärsområdet Gruv- och bergbrytningstekniks anläggning i Örebro. Vänligen registrera deltagande senast den 26 oktober på www.atlascopco.com/CMD2012, där det också finns program och ytterligare information. Vänligen notera att antalet deltagare är begränsat.

För ytterligare information kontakta:

  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
    08 743 8295 eller 072 729 8295
  • Karin Larsson, Investerarrelationer
    08 743 8291 eller 070 149 8291
    e-mail: [email protected]
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.