Atlas Copco säljer finansiella tillgångar

20 aug 2012

Stockholm den 20 augusti 2012: Atlas Copco Customer Finance har sålt en portfölj bestående av finansierings- och leasingkontrakt, hänförliga till kundfinansiering, till en oberoende bank. Värdet på portföljen uppgår till omkring MSEK 1 400 och en bokföringsmässig vinst på omkring MSEK 100 uppstår i samband med affären, vilket kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2012.

Vinsten från transaktionen redovisas i rörelseresultatet under Gruppgemensamma funktioner/elimineringar.

För ytterligare information kontakta:

  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
    08 743 8295 eller 072 729 8295
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.