Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos andra kvartal

17 jul 2012

Stockholm den 17 juli 2012: Atlas Copco redovisade idag intäkter och rörelseresultat på rekordnivå för det andra kvartalet, med stöd av ökande intäktsvolymer och en stark serviceverksamhet. Efterfrågan låg totalt sett kvar på en god nivå.

Orderingången ökade till MSEK 23 263, motsvarande en organisk minskning på 2%. Intäkterna ökade 9% organiskt till rekordhöga MSEK 23 437. Rörelseresultatet steg 20% till MSEK 5 019, motsvarande en marginal på 21.4% (20.9).

”Hårt arbete ger resultat. Runtom i världen antar våra medarbetare utmaningen att ge kunderna ännu bättre service och samtidigt jobba på ett mer produktivt och flödeseffektivt sätt,” säger Ronnie Leten, Atlas Copcos VD och koncernchef. ”Vår serviceverksamhet presterar mycket väl, vilket hjälper oss att bibehålla och utveckla relationen till våra kunder.”

Eftermarknaden, som inkluderar service och förbrukningsvaror, visade stark tillväxt under kvartalet. Orderingången var god för små och medelstora produkter men lägre för stora kompressorer och gruvutrustning jämfört med det starka föregående året.

”Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på den nuvarande höga nivån,” säger Ronnie Leten. ”Investeringar i service, förbättrad effektivitet i verksamheten och löpande lanseringar av nya bra produkter kommer att fortsätta generera hållbar, lönsam utveckling för Atlas Copco.”

Atlas Copco har nyligen lanserat en kontrollenhet som kan styra ett helt nätverk av kompressorer och spara i genomsnitt 10% energi. Andra innovationer som introducerades under kvartalet är en serie oljetätade vakuumpumpar med skruvelement, ett nytt avancerat åtdragningsverktyg för applikationer med höga vridmoment, en ny tunnelborrigg, nya ovanjordsborriggar samt en serie riggmonterade skopkrossar för återvinning.

Pressmeddelande med kvartalsrapporten i sin helhet.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.