Atlas Copco avser använda mandat för återköp och försäljning av aktier

30 apr 2012

Stockholm den 30 april 2012: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att köpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:

1) Köp av maximalt 4 550 000 A-aktier, varav som mest 3 500 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2012.

2) Köp av maximalt 70 000 A-aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.

3) Försäljning av maximalt 15 000 A-aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

4) Försäljning av maximalt 4 700 000 A-aktier och maximalt 1 200 000 B-aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden för 2007, 2008 och 2009 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.

Antalet utestående aktier är för närvarande 1 229 613 104 varav 839 394 096 A-aktier och 390 219 008 B-aktier. Bolaget innehar 14 709 811 A-aktier samt 1 138 879 B-aktier.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.